Якщо покупатися у водоймi, де раніше плавав собака або пройшлася корова, можна підхопити небезпечну хворобу

0
156

Лiто, спека, озеро… На жаль, далеко не завжди такий вiдпочинок закiнчується успiшно. Адже у стоячiй водi озер, де часто майже одночасно купаються люди та пси, а у селах — ще й конi та корови, можна пiдхопити дерматомiкози (грибковi ураження шкiри). А тодi, замiсть релаксу, доведеться позбуватися наслiдкiв такого купання.

— Чи справдi можна чимось заразитися у водi?

— Є певнi види грибкiв, якi можуть передаватися через воду. От, наприклад, висiвкоподiбний, або рiзнокольоровий лишай, — каже Олег Павлик, лiкар-дерматолог. — Якщо поруч з вами купається хвора людина, є висока ймовiрнiть, що грибок передасться i вам. Збудником хвороби є дрiжджоподiбний грибок, що паразитує в роговому шарi епiдермiсу.

— Як розпiзнати хвору на висiвкоподiбний лишай людину?

— Цей лишай проявляється плямами на шкiрi грудей, спини, шиї, рiдше плечового поясу i волосистої частини голови. Як правило, це невеличнi плями з чiткими межами заокругленої форми. Плями можуть зливатися в осередки, навколо яких утворюються дрiбнi плямки. Уражена грибком шкiра має колiр кави з молоком, хоча деколи плями можуть бути блiдо-сiрими або яскраво-коричневими.

Оскiльки жодних суб’єктивних вiдчуттiв людина не переживає (зокрема, нема свербiжу), часто i не вважає себе хворою, а тим бiльше заразною. Мiж тим, у водi залишаються луски шкiри iз спорами грибiв, якi можуть осiсти на шкiрi iншої  людини. Таке, до речi, часто трапляється в озерах iз стоячою водою та басейнах.

— Часто буває, що з одного боку озера купаються люди, а з iншого — миють коней, корiв…

— I це дуже небезпечно. Пiсля купання в такому озерi може розвинутися трихофiтiя (грибкове ураження шкiри й волосся). Це дуже заразне захворювання.  Проявляється воно вогнищами червоного кольору розмiром 1-2 сантиметр з неправильними обрисами i нечiткими краями. Цi глибокi ураження шкiри нерiдко бувають гнiйними. Грибок може уражити як гладку шкiру, так i волосисту частину голови.

В цьому випадку волосся у мiсцi ураження втрачає колiр, блиск, еластичнiсть, частково згинається i закручується, як “знак питання”. Волосся нервiномiрно обламується, зрiджується, “пеньки” покритi сiрувато-бiлим нальотом. Це  захворювання вимагає лiкування лише у стацiонарних умовах. Адже можуть утворитися рубцi, на яких волосся вже не вiдросте.

— Це єдина небезпека купання у сiльському озерi?

— Часто наслiдком такого “вiдпочинку” є мiкроспорiя. Це дуже заразне захворювання, особливо серед дiтей, при якому уражується гладка шкiра та волосиста частина голови. Основним джерелом захворювання є кiшки та собаки. Зараження вiдбувається, якщо гладити хвору тварину, торкатися її миски чи пiдстилки, а також пiд час купання в озерi, якщо поруч купається заражена тварина. Джерелом iнфекцiї є й хвора людина.

Потрапивши на шкiру, грибок починає швидко розмножуватися. При розташуваннi поблизу волосяних цибулин спори проростають, приводячи до ураження волосся. Швидко поширюючись по поверхнi волосини, грибок руйнує кутикулу, волосся стає крихкими та обламуюється на вiдстанi 4-5 мiлiметрiв вiд шкiри. Цiкаво, що ураження волосистої частини голови трапляється переважно у дiтей 5-12 рокiв, адже у волоссi дорослих є певнi органiчнi кислоти, що сповiльнюють зростання гриба.

У мiсцi проникнення грибка на гладкiй шкiрi утворюється червона пляма з чiткими межами, яка поступово збiльшується в дiаметрi, а по краю формується валик з дрiбних вузликiв, тому здається, що краї плями припiднятi. Найчастiше вогнище має форму кiльця. Як правило, цей грибок “живе” на шкiрi обличчя, шиї, плечей. Крiм зовнiшнiх ознак, пацiєнта майже нiщо не турбує, хiба помiрний свербiж та лущення шкiри у мiсцях ураження.

— Чи можна виявити на вигляд заражену тварину?

— Прояви мiкроспорiї у тварин характеризуються дiлянками облисiння на мордi, зовнiшнiх поверхнях вушних раковин, а також на переднiх, рiдше заднiх лапах. Часто зовнi здоровi кiшки можуть бути носiями грибка. Першi прояви виникають приблизно затиждень пiсля контакту з хворою твариною.

— Чи можна якось захиститися перед купанням — скажiмо, намаститися кремом?

— Нi. По-перше, крем у водi змиється. По-друге, ви ж не будете щоразу маститися протигрибковими засобами. Тому порада одна: не купатися у стихійних водоймах (як правило, це сiльськi озера та ставки, якi не перевiряються санслужбою та часто непридатнi для купання). І ніколи не плавайте  у тiй самiй водi, де купаються тварини.

джерело

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here